Monday, March 1, 2010

Muli, Opel

Sapagkat kada apat na taon lamang
nailalagay sa Pebrero ang iyong

kaarawan, laging itinatanong naming
mga naiwan: kailan ang pagdiriwang,

iyong bago o matapos? O mayroon pa ba
na dapat ipagdiwang? Lalo ngayong

dalawampung taon ka nang wala,
at ang paggunita sa iyo ay pagbilang

na lamang sa mga lipas na taon at buwan
sa mga napaso at pinalitang kalendaryo,

ilang piling alaala, at ang iyong pangalang unti-
unti nang natatanggal sa aming bokabularyo.

Tuesday, December 29, 2009

Ikaw na Hindi Kailanman Dumating


Salin ng tula na You Who Never Arrived

ni Rainer Maria Rilke

Awit ng Pag-ibig


Salin ng tula na Love Song

ni Rainer Maria Rilke

Noong Marinig ang Isang Kamatayan


Salin ng tula na On Hearing of a Death

ni Rainer Maria Rilke